Intensywny kurs aktorski dla młodzieży!

Intensywny kurs aktorski dla młodzieży!

Ferie 2024

ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I DO SZTUKI!

ROZWÓJ PRZEZ SZTUKĘ I DO SZTUKI!

Zastanawiasz się, czy aktorstwo to Twoja droga? Czy masz talent? Czy dobrze czujesz się na scenie? 

Zbliż się do swoich marzeń!

profesjonalna kadra

Intensywny kurs aktorski prowadzony jest przez doświadczoną kadrę z wykształceniem kierunkowym artystycznym i przygotowaniem pedagogicznym (reżyseria, aktorstwo, wiedza o teatrze, edukacja artystyczna).

małe i dopasowane grupy

W kursie może uczestniczyć maksymalnie 12 osób. Treść programu jest dopasowana do wieku (14-17) i potrzeb adeptów i adeptek sztuki aktorskiej.

Wartościowe kompetencje

Większa pewność siebie, świadomość mowy ciała oraz umiejętność odnalezienia się w trudnych sytuacjach zespołowych to tylko niektóre kompetencje, których wzrost można zaobserwować w trakcie treningu aktorskiego wśród uczestników i uczestniczek kursu.

Kurs kierujemy zarówno do osób, które wiążą swoją przyszłość z aktorstwem, jak i do tych które poprzez teatr, muzykę, film pragną rozwijać się w innych dziedzinach. Wiedza, którą przekażemy Ci podczas intensywnego kursu aktorskiego – tajniki autoprezentacji, możliwości głosowe, umiejętność wygłaszania monologów i przemów, świadomość siebie i swojej wartości – będzie procentowała nie tylko na scenie.

Intensywny 3 dniowy kurs podzielony jest na bloki tematyczne, na których pod okiem profesjonalistów będziemy doskonalić Twoje umiejętności i być może odnaleźć potencjał, o którym jeszcze nie wiesz.

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.

Tove Jansson, autorka książek o Muminkach

ft-tove-jansson

Zabawa - nauka - teatr

Program

Program

OD ZABAWY
PO ROLE AKTORSKIE

Aktorstwo to naprawdę dobra zabawa. Ale kto się bawił ten wie, że każda zabawa wymaga trzymania się zasad i znajomości reguł. Inaczej nikt nie zechce się z Tobą bawić. Podczas kursu pokażemy Ci zasady i reguły sztuki aktorskiej. Pomogą Ci one czerpać radość i satysfakcję z profesjonalnego występowania zarówno na scenie, jak i przed kamerą.

praca Z i Przed kamerą

Podczas kursu nauczysz się pracy i poczucia swobody przed kamerą oraz podstawowych zasad tworzenia filmów.

Świadomość ciała i taniec

W trakcie Kursu zrozumiesz, jak panować nad swoim ciałem, ale też jak z niego świadomie korzystać by stało się Twoim atutem!

Praca nad warunkami głosowymi

Głos jest wizytówką dobrego mówcy. Odpowiednia impostacja głosu i jego dobre brzmienie otwierają dodatkowe możliwości : praca w dubbingu, jako lektor etc. oraz sprawiają, że ludzie chętniej nas słuchają.

podstawy autoprezentacji

Każdy ma swoje słabe i mocne strony. Ten kurs pozwoli je zaobserwować, pokochać i nauczyć się z nich korzystać. Nauka cenna w życiu zawodowym i towarzyskim!

Certyfikat ukończenia

Po Kursie otrzymasz certyfikat, który poświadczy nabyte doświadczenie i trening aktorski, które mogą ułatwić dostanie się do szkoły aktorskiej lub otrzymanie roli.

Dzień I
10:00-12:00

Improwizacja – podczas warsztatów uczestnicy biorą udział w grach i ćwiczeniach teatru improwizacji. Świetna zabawa i genialny trening. Nie daj się zaskoczyć na scenie i poza nią, w końcu chodzi o to by umieć odnaleźć się w każdej sytuacji!

Dzień I
10:00-12:00

Improwizacja – podczas warsztatów uczestnicy biorą udział w grach i ćwiczeniach teatru improwizacji. Świetna zabawa i genialny trening. Nie daj się zaskoczyć na scenie i poza nią, w końcu chodzi o to by umieć odnaleźć się w każdej sytuacji!

Dzień I
12:00-14:00

Taniec/świadomość ciała – warsztat rozwinie Twoje umiejętności panowania nad ciałem, świadomość jego możliwości i sposoby wykorzystywania go do wyrażania Ciebie w taki sposób jaki chcesz.

Dzień I
12:00-14:00

Taniec/świadomość ciała – warsztat rozwinie Twoje umiejętności panowania nad ciałem, świadomość jego możliwości i sposoby wykorzystywania go do wyrażania Ciebie w taki sposób jaki chcesz.

Dzień I
14:00-15:00

Przerwa obiadowa

Dzień I
14:00-15:00

Przerwa obiadowa

Dzień I
15:00-17:00

Praca nad głosem – znajdź swój głos i kształtuj go! Praca nad impostacją głosu. Zweryfikowanie w jakich tonacjach dobrze brzmisz i nad czym warto popracować by brzmieć jeszcze lepiej. Wyznaczy kierunki tej pracy.

Dzień I
15:00-17:00

Praca nad głosem – znajdź swój głos i kształtuj go! Praca nad impostacją głosu. Zweryfikowanie w jakich tonacjach dobrze brzmisz i nad czym warto popracować by brzmieć jeszcze lepiej. Wyznaczy kierunki tej pracy.

Dzień I
17:00-19:00

Autoprezentacja – przydaje się w wielu innych dziedzinach życia – podczas spotkań towarzyskich, rodzinnych czy rozmów z partnerem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że umiejętność autoprezentacji jest kluczem do realizacji najważniejszych celów i udanego życia – dowiesz się jak to robić.

Dzień I
17:00-19:00

Autoprezentacja – przydaje się w wielu innych dziedzinach życia – podczas spotkań towarzyskich, rodzinnych czy rozmów z partnerem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że umiejętność autoprezentacji jest kluczem do realizacji najważniejszych celów i udanego życia – dowiesz się jak to robić.

Dzień II
10:00-14:00

Piosenka aktorska – na warsztatach pracujemy na wybranym utworze opanowanym pamięciowo, doskonalimy Twój głos i sposoby wokalnej interpretacji piosenki. Pozwoli Ci to zyskać świadomość, jak swobodnie operować głosem i podawać teksty tak, by słuchano tego, co chcesz przekazać.

Dzień II
10:00-14:00

Piosenka aktorska – na warsztatach pracujemy na wybranym utworze opanowanym pamięciowo, doskonalimy Twój głos i sposoby wokalnej interpretacji piosenki. Pozwoli Ci to zyskać świadomość, jak swobodnie operować głosem i podawać teksty tak, by słuchano tego, co chcesz przekazać.

Dzień II
14:00-15:00

Przerwa obiadowa

Dzień II
14:00-15:00

Przerwa obiadowa

Dzień II
15:00-16:00

Kultura słowa i dykcja – efektywność kontaktu przez słowo mówione zależy od mówcy (aktora, konferansjera, nauczyciela) jak i od wrażliwości odbiorcy. Nasza dykcja, czyli sposób wypowiadania się ukierunkowany znajomością norm i zasad szeroko rozumianej kultury żywego słowa, powinna być dykcją sprawną, poprawną.

Dzień II
15:00-16:00

Kultura słowa i dykcja – efektywność kontaktu przez słowo mówione zależy od mówcy (aktora, konferansjera, nauczyciela) jak i od wrażliwości odbiorcy. Nasza dykcja, czyli sposób wypowiadania się ukierunkowany znajomością norm i zasad szeroko rozumianej kultury żywego słowa, powinna być dykcją sprawną, poprawną.

Dzień II
16:00-19:00

Praca przed kamerę – istotny element nie tylko podczas castingów i przesłuchań! Teraz zwłaszcza – w świecie opanowanym przez on-line. Nauczysz się, jak działać i mówić w oku kamery. Niezastąpiona wiedza podczas wysłuchań, występów oraz grania w filmach pełnometrażowych czy reklamach, ale też podczas tworzenia własnych.

Dzień II
16:00-19:00

Praca przed kamerę – istotny element nie tylko podczas castingów i przesłuchań! Teraz zwłaszcza – w świecie opanowanym przez on-line. Nauczysz się, jak działać i mówić w oku kamery. Niezastąpiona wiedza podczas wysłuchań, występów oraz grania w filmach pełnometrażowych czy reklamach, ale też podczas tworzenia własnych.

Dzień III
10:00-12:00

Podstawowe zadania aktorskie – rozwijają wyobraźnię poprzez życie fikcją sceniczną. Dowiesz się, co to znaczy być “tu i teraz”, trenując uważność sceniczną i wrażliwość zmysłów. Jednym słowem pomożemy Ci odkrywać jak świadomie i kreatywnie być na scenie i poza nią.

Dzień III
10:00-12:00

Podstawowe zadania aktorskie – rozwijają wyobraźnię poprzez życie fikcją sceniczną. Dowiesz się, co to znaczy być “tu i teraz”, trenując uważność sceniczną i wrażliwość zmysłów. Jednym słowem pomożemy Ci odkrywać jak świadomie i kreatywnie być na scenie i poza nią.

 

Dzień III
12:00-14:00

Praca nad rolą w oparciu o tekst – Pracujesz z reżyserem nad swobodą i naturalnością wypowiedzi podczas mówienia wyuczonego tekstu. Będziesz dialogować w roli z partnerem. Dobry dialog to sztuka. Zarówno w życiu jak i na scenie.

Dzień III
12:00-14:00

Praca nad rolą w oparciu o tekst – Pracujesz z reżyserem nad swobodą i naturalnością wypowiedzi podczas mówienia wyuczonego tekstu. Będziesz dialogować w roli z partnerem. Dobry dialog to sztuka. Zarówno w życiu jak i na scenie.

Dzień III
14:00-15:00

Zakończenie – rozdanie dyplomów, wspólne fotki i pożegnalne rozmowy.

Dzień III
14:00-15:00

Zakończenie – rozdanie dyplomów, wspólne fotki i pożegnalne rozmowy.

Recenzje

Dziękuję za wspaniałą grę rodzinną. Młodzi aktorzy, Wasi wychowankowie, byli przecudni. Całą rodziną bawiliśmy się świetnie. Mam nadzieję, że do zobaczenia!
Kamila Sierawczkiewicz
Terapeutka, mama Filipa
Bez pasji jaką we mnie zaszczepiliście nie byłbym w miejscu, w którym jestem 😘. Dziękuję!
Bartek Kędziora
Wychowanek ogniska, aktor serialowy
Genialne, rozwijające kreatywność miejsce dla dzieci. Bogate merytorycznie zajęcia, prowadzone przez profesjonalistów! Kurs aktorski poprzez sztukę pozwala dzieciom spojrzeć na siebie w nowy lepszy sposób, umiejscowić siebie w realiach mnogich relacji ze światem zewnętrznym. Dziecko poprzez teatr buduje własne poczucie wartości, wzmacnia swój charakter i uczy się obcowania z delikatną sferą emocji, również tych cudzych. XS uwrażliwia dziecko i jednocześnie pozytywnie cementuje poczucie własnej wyjątkowej odrębności. Cieszę się, że jest w Warszawie taka przestrzeń edukacyjna. Z całego serca polecam!
Martyna M. Krężel
Historyczka sztuki, mama

Cennik i zapisy

890 zł

3 dniowy kurs, 21 godzin zajęć

Mała grupa, max 12 osób

21 godzin zajęć (8+8+5)

Wytyczne dt. COVID-19

Profesjonalna kadra

3 dni intensywnej pracy

Certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Lokalizacja: Teatr XL (Warszawa, Praga-Północ)

Młodzież 14-17 lat


Przeprowadzonych warsztatów
1
przeszkolonych osób
1
Godzin zajęć
1 +

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

Wraz z ukończeniem Kursu otrzymasz certyfikat poświadczający nabycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do aplikowania do szkoły aktorskiej lub uzyskania roli w sztuce, filmie lub serialu.

W certyfikacie zostanie wskazane, że:

  • aktor/ka odbył/a 21 godzinny kurs aktorski;
  • ma wiedzę  na temat wymagań pracy na scenie;
  • wie, jak występować przed kamerę;
  • ma doświadczenie w pracy z  improwizacją, dialogiem, monologiem, ruchem scenicznym oraz piosenką aktorską.

Zobacz, jak to u nas wygląda!

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Doświadczenie, wykształcenie, pasja!

Nasza kadra

Diana Karamon

Aktorka, reżyserka, specjalista dramy i teatru forum. Pedagożka teatru, pracująca indywidualnie i z grupami. Certyfikowana rezydentka Centrum de Teatro di Oprimido w Rio de Janiero w 2015 roku. Założycielka i Prezeska Fundacji Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA. Pozostaje w ścisłej współpracy z ośrodkami kultury w Polsce i poza jej granicami: CREARC Francja, Istituto Teatralo Europea Włochy, Teatr Litensky OMSK, Theater Frankfurt - Oder, CTO Rio de Janeiro etc.. Od 2013 dyrektorka artystyczna i programowa TEATRU XL.

Robert Kibalski

Aktor teatralny, telewizyjny i dubbingowy. Improwizator. Od lat współpracuje z teatrami w całej Polsce m.in. Teatrze w Koszalinie, Legnicy, Bydgoszczy, Radomiu oraz z Teatrem Ochoty w Warszawie. Wielokrotnie wyróżniony nagrodami, m.in. laureat plebiscytu na najpopularniejszego aktora sezonu w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Założyciel grupy improwizatorskiej Mia100Wat. Związany z Teatrem AB OVO, jedną z czołowych grup impro w Polsce. Od 2014 współpracuje z TEATREM XL.

Grzegorz Jarek

Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego, trener lekkiej atletyki i aktor. Od 2005 roku wzięty konferansjer. Jego pasją jest muzyka. Gra na gitarze i komponuje własne utwory. Współtworzy zespół Elastic Golf. Zagrał kilkaset spektakli w Polsce i poza jej granicami. Jest współzałożycielem TEATRU XL w Warszawie.

Sandra Stencel

Aktorka. Tancerka. Pedagog teatru. Kulturoznawca. Współtwórczyni TEATRU XL. Współpracowała z Teatrami w Łodzi i w Warszawie, a także z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Pasjonatka języków obcych, porozumiewa się w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim. Zagrała kilkaset spektakli w Polsce i za granicą. Jest współzałożycielką TEATRU XL w Warszawie.

Tomasz Marczyński

Aktor, instruktor teatralny. Debiutowałj w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (2016). W międzyczasie występował w Teatrze Ludowym w Krakowie, Teatrze Szwalnia w Łodzi, Teatrze Kamienica w Warszawie. W latach 2019-2021 współpracował z Teatrem Polskim i Teatrem Ochoty w Warszawie. Od 2021 w zespole artystycznym Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. Z TEATREM XL współpracuje od 2017 roku.

Olga Rusin

Sopranistka, pedagog śpiewu. W 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie. Była stypendystką miedzynarodowego projektu “Internationale Opernwerkstatt/ Festival der Jungen Stimmen” (Szwajcaria 2015). Współpracowała z “Teatrem Narodowym im. Leoša Janáčka” w Brnie oraz Teatram Polskim w Poznaniu.Laureatka nagród zdobytych na międzynarodowych konkursach wokalnych (Wiedeń 2016), (Montreal 2013); (Karlovy Vary 2011). Z TEATREM XL współpracuje od 2022 roku.

Izabela Górska

Aktorka. Konfersjerka. Wokalistka. Instruktorka teatralna. Współzałożyciecielka i Wiceprezeska Fundacji Międzynarodowych Inicjatyw Artystycznych ARENA oraz Ogniska Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży XS przy TEATRZE XL. Zagrała do tej pory kilkaset spektakli w Polsce i poza jej granicami, tworząc niezapomniane kreacje w sztukachdramatycznych, komediowych jak i muzycznych. Od 2013 roku dyrektorka finansowa i administracyjna TEATRU XL.

O nas

Ognisko Teatralne XS to DUMA Teatru XL. Wśród wychowanków Ogniska, pielęgnujemy indywidualność, rozwijamy umiejętności artystyczne i społeczne. Przygotowujemy do odbioru i tworzenia Sztuki. Dbamy o ich wiedzę, wytrwałość w dążeniu do celu, pracowitość, odpowiedzialność za siebie i innych. Pilnujemy, by wzrastali jako ludzie, świadomi swoich możliwości, by nikt nigdy nie zachwiał ich poczucia wartości. Ognisko Teatralne XS w XL, działa przy TEATR XL od lipca 2014 roku.

Zobacz nas na facebooku i instagramie!

Skontaktuj się z nami!

Chcesz dowiedzieć się więcej o warsztatach teatralnych? Napisz do nas lub zadzwoń, postaramy się udzielić odpowiedzi na każde nurtujące Cię pytanie!

Kontakt

Teatr XL, Ognisko Teatralne XS

Plac gen. Józefa Hallera 5/10A
03-464 Warszawa

Tel.: +48 517 895 209